Home » Línies de treball actuals

Línies de treball actuals

Docència e innovació docent a la Universitat de Barcelona

 • Professor Agregat al Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat d'Educació.
 • Docència a la menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Docència al Màster Oficial en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 
 • Membre d'INDAGA-T. Grup d'innovació Docent Consolidat per afavorir la Indagació. Programa de Millora e Innovación Docent 
 • Coordinador del projecte Competencia Digital Docent. Facultat d'Educació.
 • Co-coordinador del projecte Entorns d’ensenyament i aprenentatge en línia. Facultat d’Educació

Recerca en educació

 • Membre del grup de recerca, consolidat Esbrina. Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis. 2017 SGR 1248. 
 • Investigador al projecte Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d'educació. 2017 ARMIF 00016. 
 • Investigador al projecte Pràctiques educatives emergents mediades per tecnologies digitals a l’Educació Superior. Institut de Recerca en Educación de la Universitat de Barcelona.   
 • Investigador al contracte de recerca Elaboració de materials per al seguiment de les innovacions educatives en els centres de primària i secundària. Generalitat de Catalunya.
 • Integrat de la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies del doctorat Educació i Societat. Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.

Gestió universitaria a la Universitat de Barcelona

 • Coordinador de la Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Suport al Màster Oficial en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 
 • Secretari de la Comissió delegada de Professorat i PAS del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa
 • Membre de la Junta de la Facultat d'Educació.
 • Membre del Consell d'Estudis del grau de Mestre d'Educació Primària.
 • Membre de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa

Altres

 • Membre de la Red de Investigación e Innovación Educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital. RED2018-102439-T 
 • Membre de l'Institut de Recerca en Educació Universitat de Barcelona 
 • Membre de l'Observatori Internacional en Pedagogia Hospitalària de la Universitat de Barcelona 
 • Col·laborador de l'Institut de Ciències de l'Educació, secció d'Universitats 
 • Integrant del Consell Científic de la Revista Didáctica, Innovación y Multimedia.
 • Revisor de la revista Educar. Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
 • Revisor de la revista Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje.
 • Soci d'honor de l'associació Espiral, Educació i Tecnologia