Home » Projectes

Projectes

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

Projecte DITAL (investigador)

Anàlisi de factors que contribueixen al desenvolupament de pràctiques d’avaluació i retroacció formatives amb tecnologies digitals a l’educació secundària durant el període de la Covid-19. Institut de Recerca de la Universitat de Barcelona.

https://prdital.wixsite.com/info

 

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

 

Projecte ARMIF (coordinador)

Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals. 2015 ARMIF 00027

Generalitat de Catalunya

http://fimted.cat/

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

Projecte I+D (investigador)

Cómo aprenden los docentes: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social. EDU2015-70912-C2-1-R

Ministerio de Economía y Competitividad 

Web del projecte

Tots els projectes

 Projectes de recerca finançats en convocatòries competitives
 

Jóvenes y móviles en el aula. Discursos y dinámicas de prohibición, promoción e indeterminación 
Investigador/s responsable/s: Cristina Alonso Cano. Nombre d’investigadors: 31
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Codi de projecte: PID2019-108041RB-I00
Finançament del projecte: 22.400 euros. Data d’inici: 2020. Durada del projecte: 3 anys 

Anàlisi de factors que contribueixen al desenvolupament de pràctiques d’avaluació i retroacció formatives amb tecnologies digitals a l’educació secundària durant el període de la Covid-19 
Investigador/s responsable/s: Elena Cano García i Joan-Anton Sánchez i Valero. Nombre d’investigadors: 7
Entitat finançadora: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. 
Finançament del projecte: 3.500 euros. Data d’inici: 2021. Durada del projecte: 1 any

Pràctiques educatives emergents mediades per tecnologies digitals a l’Educació Superior 
Investigador/s responsable/s: Carles Lidín Soriano. Nombre d’investigadors: 11
Entitat finançadora: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2017 ARMIF 00016
Finançament del projecte: 2.500 euros. Data d’inici: 2019. Durada del projecte: 1 any

Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d'educació 
Investigador/s responsable/s: Miquel Àngel Prats Fernández. Nombre d’investigadors: 15
Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. Codi de projecte: 2017 ARMIF 00016
Finançament del projecte: 22.000 euros. Data d’inici: 2018. Durada del projecte: 2 anys 

Cómo aprenden los docentes: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social 
Investigador/s responsable/s: Fernando Hernández Herández i Fernando Herraiz García. Nombre d’investigadors: 31
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Codi de projecte: EDU2015-70912-C2-1-R
Finançament del projecte: 25.410 euros. Data d’inici: 2016. Durada del projecte: 3 anys 

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Investigació sobre les evidències d'aprenentatge vinculades a les competències visual i digital, de creativitat, col·laboració i autoreflexió dels estudiants a partir de la generació d' OVD
Investigador/s responsable/s: Fernando Hernández Hernández. Nombre d’investigadors: 15
Entitat finançadora: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: REDICE16-1601
Finançament del projecte: 1.500,75 euros. Data d’inici: 2016. Durada del projecte: 1 any - 5 mesos   

Comunidades Virtuales de Jóvenes: hacer visible sus aprendizajes y saberes
Investigador/s responsable/s: Cristina Alonso Cano. Nombre d’investigadors: 14
Entitat finançadora: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
Finançament del projecte: 13.001,14 euros. Data d’inici: 2015. Durada del projecte: 1 any 

Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster students' agency and collaborative learning (DIYLAB)
Investigador/s responsable/s: Juana Maria Sancho. Nombre d’investigadors: 9
Entitat finançadora: Unió Europea. Codi de projecte: 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP 
Finançament del projecte: 75.848 euros. Data d’inici: 2014. Durada del projecte: 3 anys 

Vivir y aprender con nuevos alfabetismos dentro y fuera de la escuela secundaria: aportaciones para reducir el abandono, la exclusión y la desafección escolar de los jóvenes
Investigador/s responsable/s: Fernando Hernández Hernández. Nombre d’investigadors: 7
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Codi de projecte: EDU2011-24122
Finançament del projecte: 20.000 euros. Data d’inici: 2012. Durada del projecte: 3 anys   

Què aprenen els estudiants i els docents quan col·laboren en l'avaluació d'un procés d'aprenentatge autònom
Investigador/s responsable/s: Fernando Hernández Hernández. Nombre d’investigadors: 10
Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Codi de projecte: REDICE12-1642-01
Finançament del projecte: 1.300 euros. Data d’inici: 2012. Durada del projecte: 10 mesos
 

Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatoria: implicaciones para la innovación y la mejora educativa
Investigador/s responsable/s: Cristina Alonso Cano. Nombre d’investigadors: 11
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Codi de projecte: SEJ2007-67562/EDUC
Finançament del projecte: 17.500 euros. Data d’inici: 2007. Durada del projecte: 3 anys

Modelos de enseñanza y aprendizaje presentes en los usos de plataformas de e-learning en universidades españolas y propuestas de desarrollo
Investigador/s responsable/s: Adriana Gewerc (USC). Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Codi de projecte: EA2007-0046. Finançament del projecte: 21.670 euros. Data d’inici: 2007. Durada del projecte: 1 any

A european liflong learning systems on ICT in education for pioneer teachers
Investigador/s responsable/s: Vittorio Midoro (ITD, Gènova).
Entitat finançadora: Unió Europea.Codi de projecte: 3407/001-001 EDU LEARN
Finançament del projecte: 408.350 euros. Data d’inici: 2002. Durada del projecte: 2 anys i 7 mesos

 

Grups de recerca i xarxes finançades en convocatòries competitives

Red de Investigación e Innovación Educativa. Conectando redes y promoviendo el conocimiento abierto
Investigador/s responsable/s:Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad. Codi de projecte: EDU2015-68718-REDT
Finançament del projecte: 22.000 euros. Data d’inici: 2020. Durada del projecte: 2 anys

Esbrina: Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis
Investigador/s responsable/s: Cristina Alonso Cano. Nombre d’investigadors: 20
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Codi de projecte: 2017SGR1248
Data d’inici: 2017. Durada del projecte: 3 anys

Red de Investigación e Innovación Educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital
Investigador/s responsable/s: Juana Maria Sancho i Jose Miguel Correa
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad. Codi de projecte: EDU2015-68718-REDT
Finançament del projecte: 20.000 euros. Data d’inici: 2015. Durada del projecte: 2 anys

Esbrina: Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis
Investigador/s responsable/s: Juana Maria Sancho. Nombre d’investigadors: 14
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Codi de projecte: 2014SGR632
Data d’inici: 2014. Durada del projecte: 3 anys

Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa
Investigador/s responsable/s: Juana María Sancho Gil
Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad. Codi de projecte: EDU2010-12194-E
Finançament del projecte: 30.000 euros. Data d’inici: 2011. Durada del projecte: 2 anys

Esbrina. Subjectivitats i entorns educatius contemporanis
Investigador/s responsable/s: Juana Maria Sancho. Nombre d’investigadors: 29
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Codi de projecte: 2009SGR503
Finançament del projecte: 42.400 euros. Data d’inici: 2009. Durada del projecte: 4 anys i 5 mesos

FINT. Formació, Innovació i Noves Tecnologies
Investigador/s responsable/s: Juana Maria Sancho Gil
Entitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Codi de projecte: 2005SGR00431
Data d’inici: 2005. Durada del projecte: 4 anys

Red de Tecnología, Innovación y Educación
Investigador/s responsable/s: Juana María Sancho Gil 
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Codi de projecte: SEC2002-11779-E
Finançament del projecte: 15.000 euros. Data d’inici: 2004. Durada del projecte: 2 anys

 

Projectes d’innovació docent finançats en convocatòries competitives

La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Implicacions pedagògiques i tecnològiques per afavorir l’aprenentatge autònom i l’avaluació formativa
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2014PID-UB/075
Data d’inici: 2014. Data de finalització: 2016

Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2013PID-UB/001
Data d’inici: 2013. Data de finalització: 2014

L’avaluació a l’aprenentatge autònom
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2012PID‐UB/040
Data d’inici: 2012. Data de finalització: 2013

Ensenyament per a l'autonomia, aprenentatge amb autonomia
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Codi de projecte: 2010MQD00052
Data d’inici: 2010. Data de finalització: 2012

Indaga-t als graus europeus (Consolidació): Una aposta per l’autoria dels estudiants i la col·laboració docent
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2010PID‐UB/33
Data d’inici: 2010. Data de finalització: 2011

Indaga-t als graus europeus
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2009PID‐UB/49
Data d’inici: 2009. Data de finalització: 2010

Ensenyament col·laboratiu per a un aprenentatge integrat
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2008PID‐UB/107
Data d’inici: 2008. Data de finalització: 2009

Afavoriment de l'aprenentatge autònom i col·laboratiu a través de la indagació i la utilització de tecnologies digitals
Coordinador/a: Juana María Sancho Gil
Entitat finançadora: Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2006PID-UB/02
Data d’inici: 2006. Data de finalització: 2008

 

Grups d’innovació docent finançats en convocatòries competitives

Indaga-t. Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: GINDOC-UB/087
Data d’inici: 2016. Data de finalització: 2019

Indaga-t. Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: GIDCUB-13/087
Data d’inici: 2013. Data de finalització: 2016

Indaga-t. Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2010GIDC-UB/12
Data d’inici: 2010. Data de finalització: 2013

Indaga-t. Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Coordinador/a: Fernando Hernández Hernández
Entitat finançadora: Programa d’Innovació Docent de la Universitat de Barcelona. Codi de projecte: 2008GID-UB/16
Data d’inici: 2008. Data de finalització: 2010